GÜNCEL
“TÜRK AZINLIĞIN İNSAN VE AZINLIK HAKLARI İHLAL EDİLİYOR” PDF Yazdır e-Posta
Haber Merkezi tarafından yazıldı.   
Perşembe, 17 Haziran 2010 19:59


Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği üyesi ve BAKEŞ Genel Müdürü Pervin Hayrullah V. “Balkanlar’da Türk Kadını” Uluslararası Sempozyumunda Batı Trakya Türk Kadınlarının “Örgütlenme Özgürlüğü ve Sosyal Hayata Katılımı” konularında yaşadığı sıkıntıları dile getirdi.


11 Haziran 2010 tarihinde yapılan resmi açılışta Romanya Demokratik Türk Birliği Başkanı Osman Fehbi, Türk Milletvekili İbram Hüseyin, Romanya Demokratik Müslüman Tatar Türkleri Birliği Başkanı Ahmet Varol, Tatar Türkleri Milletvekili Ahmet Aleydin, T.C. Köstence Başkonsolosu Füsun Aramaz, Romanya Kültür Bakanlığı Temsilcisi Şeyla Süleyman, Köstence İl Meclisi Temsilcisi İlina Çokırleye, Köstence Seçilmiş Müftüsü Murat Yusuf, Köstence Belediyesi Azınlıklar Müşaviri Aydın Kurtmolla, Köstence Belediyesi Kültür İşleri Sorumlusu Murat Akdoğan birer selamlama konuşması yaptılar. Protokol konuşmalarının ardından misafir katılımcılar da birer selamlama konuşması yaptı. BTAYTD üyesi Pervin Hayrullah yaptığı kısa konuşmada “Balkanlar’da yaşayan Türk kadınlarının işbirliği ve ortak çalışmalarının bu coğrafyada yaşayan Türk varlığının güçlenmesini ve sürekliliğini sağlayacağını, bu nedenle bu tarz çalışmaların daha sık yapılması gerektiğini” dile getirdi.
Toplantının 1. Oturumuna Prof. Dr. Emel Emin başkanlık yaptı. Bu oturumda sırasıyla Prof. Dr. İbram Nureddin; Romanya Demokratik Müslüman Tatar Türkleri Birliği Kadın Kolu Başkanı, Sevim Mustafa; Prof. Dr. Mustafa Ali Mehmet; Türkiye İle Kültürel İlişkiler “Güneş” Derneği Başkanı (Rusçuk - Bulgaristan), Mecbure Efraimova; Balkan Kadınları Derneği Başkanı (İzmir – Türkiye), Aynur Açıkgöz ve BTAYTD üyesi, Pervin Hayrullah tebliğ sundular.
BTAYTD üyesi Pervin Hayrullah konuşmasında, Yunanistan’daki kadın profiline kısaca değindikten sonra Batı Trakya Türk Kadınlarının yaşadığı sosyal sıkıntıları ve Örgütlenme Özgürlüğü konusunda Rodop İli Türk Kadınları Kültür Derneği’nin hukuki mücadele sürecini anlattı.
Hayrullah Türk Azınlığın Yunanistan’da siyasi ve sosyal hayatta yeterince temsil edilemediğini, şu anda Yunanistan Parlamentosunda 2 azınlık milletvekili ve yerel yönetimlerde yaklaşık 200 seçilmiş azınlık insanının bulunmasına rağmen azınlığın siyasi temsili konusunda yapısal bazı kısıtlamaların mevcut olduğunu dile getirdi. 1980’lerin sonunda Yunan Parlamentosuna seçilen Bağımsız Milletvekilinden sonra 1990 yılında seçim yasasının değiştirildiğini ve ilk defa %3’lük seçim barajının uygulamaya konduğunu ve bu barajın bağımsız adaylar için de uygulandığını, bu nedenle azınlığın kendi aday veya partisinden milletvekili seçme şansını yitirdiğini ifade etti. Bunun ötesinde, Yunanlı yetkililerin bölgenin demografik yapısını değiştirme yönüne giderek azınlığın yerel yönetimlerdeki temsilci sayısını kısıtladıklarını, eski Sovyet ülkelerinden gelen göçmenleri büyük çoğunlukla Batı Trakya bölgesine yerleştirerek nüfus oranlarını azınlık aleyhine bozduklarını söyledi.
Hayrullah, ayrıca, Azınlık kadınlarının, statülerinden dolayı Hristiyan-Yunan hemcinslerine oranla daha dejavantajlı ve korunmasız durumda olduklarını belirtti ve “Rodop İli Türk Kadınları Kültür Derneği” davasını detaylarıyla anlattı.
Daha sonra Batı Trakya Kadın Platformundan bahseden Hayrullah, Batı Trakya Türk Kadınlarının daha organize ve etkili bir şekilde çalışmalarını sağlayabilmek için 2008 yılında 11 dernek veya derneklerin kadın kollarının bir araya gelmesiyle “Batı Trakya Kadın Platformu”nun oluşturulduğunu, bugün Platformdaki kadın gruplarının sayısının 19’a yükseldiğini, Batı Trakya’nın dört bir yanından kadınların Platform sayesinde bir araya gelerek her konuda sağladıkları işbirliği ile güçlü bir ses oluşturduklarını ifade etti.

Hayrullah son olarak Avrupa Birliği içerisindeki çifte standartlara değindi. Yunanistan’ın 1981 yılından beri Avrupa Birliği üyesi olduğunu, Batı Trakya’da Türk derneklerinin 1983 yılından itibaren kapatılmaya başladığını ve Türk Azınlığın İnsan ve Azınlık Haklarının ihlal edildiğini vurguladı. Yunanistan’ın bir yandan Türk Azınlığın kurmuş olduğu dernekleri kapatırken bir yandan azınlık içinde bölme politikaları uyguladığını, bölgede devlet eliyle ayrımcılık yaptığını ve bölgedeki Türkler’i azınlık hakları konularında mağdur ettiğini ifade etti. Bu durumdan en çok etkilenenlerin kadın ve çocuklar olduğunu, Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği’nin Yunanistan’ın bu haksız uygulamalarını yıllardır uluslararası platformlarda dile getirdiğini beyan etti. Bu konuda, Avrupa Birliği’nin, AB adaylık sürecinde, aday ülkelerde aradığı standartların üye ülkeler için de geçerli olmasının Batı Trakya Türkleri için bir umut olduğunu belirtti.

Toplantının öğleden sonra yapılan 2. Oturumuna BTAYTD üyesi Pervin Hayrullah başkanlık yaptı. Bu oturumda TOBB Eğitim Uzmanı, Birsen Karaloğlu; Romanya İş Kadınları Derneği Başkanı, Sebahat Kaya; Prof. Dr. Emel Emin, Romanya Demokratik Türk Birliği Tulça Şubesi Başkanı, Naziker Mark; Romanya Demokratik Türk Birliği Galat Şubesi Başkanı ve Aşağı Tuna Araştırma Merkezi Başkanı, Gülten Abdullah; Kader Abdullah, Romanya Demokratik Türk Birliği Maçin Şubesi Başkanı, Leman Talip; Tuzla Kültür Merkezi Başkanı, Sibianlı Rodika birer konuşma yaptılar. 2. Oturumda kısaca, kurumlararası işbirliği ve yapılan projelerin önemi, ekonomik güç ve işbirliği, ailenin ve dilin önemi, tarih bilinci, kadının tanımı, mücadeleci yönü ve milli mücadeledeki yönü dile getirildi.
Program Türk Gecesi ve Milli Kıyafetler Defilesiyle devam etti.
12 Haziran 2010 tarihinde bölgede yapılan kültür gezisinin ardından Sempozyum sona erdi.

-BİRLİK GAZETESİ-


Add a comment
Son Güncelleme: Perşembe, 17 Haziran 2010 20:02
 
‘BULGARİSTAN’IN HUZURU İÇİN ADIM ATIN’ PDF Yazdır e-Posta
Haber Merkezi tarafından yazıldı.   
Perşembe, 17 Haziran 2010 19:43

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü, AİHM'in Dinler Kanunu'nda yapılmasını istediği değişikliklere rağmen, Bulgaristan'ın Müslümanların iç işlerine müdahale anlamında mahkeme kararları çıkardığını bildirerek, "Bulgaristan Müslümanlarının ve bütün Bulgar halkının toplumsal huzuruna halel gelmemesi için Bulgaristan hükümetini bir an evvel atılması gereken adımları atmaya davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Bulgaristan Müslümanları Baş Müftülüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi (AİHM) Dinler Kanunu'nda yapılmasını istediği değişikliklere karşı tam bir vurdumduymazlık sergilenmeye devam edilmesinin yanı sıra, Bulgar devleti görülmedik bir hızla birbiri ardına mahkeme kararları çıkartmaktadır ki, bunlar Müslüman topluluğunun içişlerine doğrudan müdahale demektir. Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi'nin kararları uygulanacağı yerde. Devlet Ulusal Güvenlik Ajansı (DANS) tarafından yapılan baskı ve tehditler vasıtasıyla topluluğumuzun içişlerine müdahale edildiği görülmektedir. Çünkü Müslüman topluluğunun fertleri üzerinde DANS tarafından psikolojik baskı uygulanmaktadır" denildi.

Müslümanların yaşadıkları yerlerde var olan cami encümenlerinin yok edilmek istendiğinin altı çizilen açıklamada, "Aynı zamanda 14 Haziran 2010 tarihinde Baş Müftülüğümüzün internet sitesi kapatılmış bulunmaktadır ki, bu ülkemizde yaşayan Müslüman halkın sesini susturma çabalarından bir tanesidir" denildi.
Avrupa Birliği üyesi bir ülke olmasına rağmen Bulgaristan'da "polis devlet yöntemlerinin" uygulandığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:
"Parlamentodaki DANS'ı Denetleme Komisyonu başkanlığının ATAKA Partisinde olması ve Bojidar Dimitrov gibi profili eskiden malum olan birisinin Başkanlığa bağlı Yurtdışındaki Bulgarlar Ajansı ve Diyanet Müdürlüğünden sorumlu Devlet Bakanı olması, uygulanan baskının perde arkası planlarının bir göstergesidir. Yukarıda zikredilen hareketlerle toplumsal huzurun bozulması, beyaz bir sayfanın kapatılması ve onun yerine karanlık geçmişi hortlatan hareketlerin uygulamaya konması hedeflenmektedir. Bu uygulamalar esnasında hiçbir rahatsızlık duyulmadan diktatör Todor Jivkov'un adı geçmektedir. Bütün bunlarla birlikte düşündürücü bir durum da şudur; bütün kurumlarıyla beraber Avrupa Birliği, insan haklan ile ilgili birçok belgeyi onaylamış olan Bulgar devletine isteklerini kabul ettirmeyi başlamamaktadır, Her şeye rağmen bizler haklı davamızı uluslararası platformda savunmaya devam edeceğiz ve Müslüman topluluğunun temsilcileri olarak Avrupa Konseyi'nin ilke ve kararlarına kulak asmayan Avrupa Birliği üyesi olan bir ülkede haklarımızı ısrarla arayacağız.
Çağrımız şudur: Bundan sonra ülkemizin itibarının daha da düşürülmemesi, Bulgaristan Müslümanlarının ve bütün Bulgar halkının toplumsal huzuruna halel gelmemesi için Bulgaristan hükümetini bir an evvel atılması gereken adımları atmaya davet ediyoruz."

-KH-


Add a comment
Son Güncelleme: Perşembe, 17 Haziran 2010 19:45
 
TÜRKİYE İNSİYATİF ALMALI PDF Yazdır e-Posta
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 1
ZayıfEn iyi 
Haber Merkezi tarafından yazıldı.   
Perşembe, 17 Haziran 2010 06:59

Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim üyesi Doç. Dr. Hasan Ali Karasar Türkiye’nin Kırgızistan konusunda daha aktif bir dış politika izlemesi ve bu ülkeyle ilgisini oradaki Türk vatandaşlarının geri getirilmesini sağlamakla sınırlamaması gerektiğini söyledi .
Karasar, Türkiye’nin Gürcistan’da olduğu gibi Kırgızistan’da da ekonomik varlık gösterebileceğini, bölgenin ihtiyaçlarını karşılamak, yıkılanı onarmak gibi projeler geliştirebileceğini söylüyor. Karasar ayrıca arabuluculuk olmasa da Türkiye’nin anlaşmazlık içindeki grupları bir araya getirme girişiminde de bulunarak da yararlı olabileceğini düşünüyor.

Karasar, Kırgız lider Roza Otunbayeva’nın olaylara rağmen referandumu gerçekleştirme  kararını anlayışla karşılamak gerektiğini, geçici liderin, Kırgızistan’ın tekrar baskıcı bir yönetime ve yolsuzluklarla dolu günlere geri dönmesini önlemeye çalıştığını söylüyor.

-VOA-


Add a comment
 
IRAK’IN TÜRKMEN BÜYÜKELÇİLERİ GÖREVE BAŞLADI PDF Yazdır e-Posta
Haber Merkezi tarafından yazıldı.   
Çarşamba, 16 Haziran 2010 16:42


Irak’ın dört yeni büyükelçisi Güven Mektuplarını atandıkları ülkelerin Cumhurbaşkanlarına takdim ettiler. Irak Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Cezayir, Meceristan, Norveç ve Slovakya ülkelerine atanan dört Büyükelçi güven mektuplarını takdim ettiler.
Cezayir’e Uday Harullah, Macaristan’a Türkmen kökenli Dr. Kasım Asker, Norveç’e yine Türkmen kökenli Sündüs Ömer Ali( tanınmış komutan Ömer Ali’nin kızı) ve Slovakya’ya Dr. Mesil Zayıf El-Septi, Irak’ın yeni Büyükelçileri olarak İşbaşı yaptılar.
-KERKÜK GAZETESİ-


Add a comment
 
TUNA YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR PDF Yazdır e-Posta
Haber Merkezi tarafından yazıldı.   
Çarşamba, 16 Haziran 2010 16:05

Tuna nehrinin Bulgar kesimi başındaki seviyesi yükselmeye devam ediyor. Su seviyesi son 24 saat içinde Novo selo’da 9 cm, Vidin’de- 8 cm. artarak 812 cm’ye ulaştı. Vidin kenti birinci derecede alarm durumuna getirildi.Su düzeyinin 38 cm. daha yükselmesi durumunda ikinci derece alarm ilan edilip nehir koruma tesislerinin geceli gündüzlü denetimi gerçekleştirilecek. Lom kentindeki su seviyesi de 6 cm. yükselerek Haziran ayı ortaları için pek yüksek olan 811 cm.’ye varmıştır.

-BNR-

 


Add a comment
Son Güncelleme: Çarşamba, 16 Haziran 2010 16:15
 
TÜRKİSTAN- BASRA DEMİR YOLU YARILANDI PDF Yazdır e-Posta
Haber Merkezi tarafından yazıldı.   
Salı, 15 Haziran 2010 17:17

İran-Türkmenistan- Kazakistan demir yolu projesinin 284 KM'si tamamlandı

650 kilometrelik Kazakistan-Türkmenistan-İran demir yolunun Türkmenistan'daki bölümünün 400 kilometre olacağı bildirildi.
Söz konusu demir yolunun yapılması ile ön anlaşma üç yıl önce Türkmenistan ve Kazakistan cumhurbaşkanları arasında imzalanırken nihai anlaşma Tahran'da düzenlenen Hazar denizi kıyı ülkeleri zirve toplantısında İran-Türkmenistan ve Kazakistan arasında imzalandı. Türkmenistan Cumhurbaşkanı bu demir yolunu Türkistan ülkelerini Fars körfezine bağlayan en ekonomik yol olarak niteledi.
-İRNA-


Add a comment
 
KIRIM’DA MEHTER ÇOŞKUSU PDF Yazdır e-Posta
Haber Merkezi tarafından yazıldı.   
Salı, 15 Haziran 2010 16:52


Uluslararası “Sevastopol Military Tattoo” Askeri Bandolar Festivali’ne katılmak üzere Kırım’a gelen Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Başkanlığına bağlı Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı bünyesindeki Mehteran Bölüğü Yalta’da verdiği konser ile Kırımlı izleyicilerin gönüllerini fethetti.

Türkiye Kiev Büyükelçiliği, T.C. Odessa Başkonsolosluğu, T.C. Simferopol Fahri Başkonsolosluğu ve “Erbek” şirketi tarafından organize edilen konsere Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı, Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Türkiye Kiev Büyükelçisi Ahmet Bülent Meriç, T.C. Odesa Başkonsolosu Murat Tamer, Ukrayna Cumhurbaşkanı Kırım Daimi Temsilci Yardımcısı Vladimir Kazarin ve diğer birçok değerli konukların aralarında bulunduğu 400’den fazla kişi katıldı.
Uzun aradan sonra Kırım’da kültürel faaliyet düzenlediklerini ifade eden T.C. Kiev Büyükelçisi A. Bülent Meriç, “Kültürümüzü Ukrayna, Kırım halkına tanıtma fırsatı bulduk” dedi ve benzer kültürüel faaliyetlerin iki ülkeyi daha da yakınlaştırdığını dile getirdi.
Türk İnşaat şirketi “Erbek” tarafından restorasyonu yapılan tarihi Yalta A. Çehov Tiyatrosunda 13 Haziran’da yapılan konserde Mehter bölüğü, arasında Hicaz Humayun Peşrevi, Tavas Zeybeği, Kırım’dan Geliyorum, Adım Da Sinan, Sivastopol Marşı, Üsküdara’a Giderken, Osman Paşa Marşı’nın da olduğu 19 eserin yanı sıra “Ey Güzel Kırım” şarkısını da seslendirerek Kırımlı izleyicilere duygulu anlar yaşattı, takımın performansı ayakta alkışlandı.
Mehteran Bölük Komutanı Yarbay Mustafa Uğur Akten, Kırım’a gideceklerini öğrenince büyük talep üzerine “ Ey Güzel Kırım” şarkısını repertuvara dahil ettiklerini dile getirdi. Ukrayna’ya ilk defa geldiklerini belirten Akten, beklentilerinin çok çok üzerinde ilgiyle karşılaştıklarını dile getirdi.
Öte yandan, Mehteran bölüğü, Sivastopol şehrinde katıldığı Uluslararası “Sevastopol Military Tattoo” Askeri Bandolar Festivali’nde de büyük ilgi gördü. Bu yıl ilki yapılan festivalde ortak askeri tarihi olan ülkelerin orduları kendi askeri müzik sanatını tanıttı. Askerlik ile müziği birleştiren Sevastopol Military Tattoo’da mehter takımının yanı sıra Ukrayna, Rusya, Fransa ve Almanya’dan bandolar yer aldı.
-QHA-


Add a comment
 
KIRIMOĞLU: ''İKTİDAR, KIRIM TATARLARINA OYUN OYNUYOR'' PDF Yazdır e-Posta
Haber Merkezi tarafından yazıldı.   
Salı, 15 Haziran 2010 08:35

Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç’in İslam Terek (Kirovskoye) Valisi Kadır Osmanov’u görevden almasını yorumlarken, “İktidar Kırım Tatarlarını yüksek görevlerden alarak oyun oynuyor” dedi.
Kırımoğlu, bir diğer Kırım Tatar valisi İlmi Ümerov’un Kırım Tatarlarının yoğun olarak yaşadığı Bahçesaray Valiliği görevinde kalmaya devam etmesine dikkat çekti. Kırımoğlu, “İlmi Ümerov’un görevinde kalmaya devam ederken Kadır Osmanov’un görevine son verilmesi çok az şeyi ifade eder. Durum basit. Eğer şimdi Kadır Osmanov’un görevine değil de İlmi Ümerov’un görevine son verilmiş olsaydı, buna karşı Bahçesaray bölgesindeki tepkileri öngörebilirdik. İslam Terek halkı ise Kadır Osmanov’un görevden alınmasına isyan etti, ama bundan dolayı açık protestolar yapmadı. İktidar sadece oynuyor” dedi.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç, Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç, 9 Haziranda imzaladığı 908/2010 numaralı kararla İslam Terek (Kirovskoye) Valisi Kadır Osmanov’un görevine son vermişti.
Ukrayna Cumhurbaşkanının resmi internet sitesinde yayınlanan kararda Osmanov’un görevine, kendisini bu göreve atayan Ukrayna Cumhurbaşkanının (Viktor Yuşçenko) yetki süresinin sona ermesinden dolayı son verildiği belirtildi.
Yanukoviç, aynı gün imzaladığı 909/2010 numaralı kararla ise İslam Terek Valiliği görevine 42 yaşındaki Oleg Gordeyev’i atamıştı.
Osman Bayramaliyev

-QHA-

 


Add a comment
Son Güncelleme: Salı, 15 Haziran 2010 08:37
 
1500 AHISKA TÜRKÜ REHİN TUTULUYOR PDF Yazdır e-Posta
Haber Merkezi tarafından yazıldı.   
Salı, 15 Haziran 2010 08:16

 

Kırgızistan'ın güneyinde Kırgızlar ile Özbekler arasında şiddet sürerken, kimliği belirsiz maskeli ve silahlı kişiler Oş kentinde 1500 kişilik bir kitleyi TIR garajında rehin tutuyor.
Ahıska Türklerinden Bahadır isimli kişi, olayı şöyle anlattı:
"Sabah saatlerinde silahlı bir grup, Furkat ilçesinde Borodinskaya caddesindeki evlere tek tek girerek vatandaşları sokaklara döktü. Sonra bizi şehrin kenar bölgesinde TIR garajında kapattılar. Bir-iki saat sonra silahlı kişiler geri döndü ve onların safında olmamızı istediler ve tekrar ayrıldılar. Şu anda hala garajdayız. Aramızda ölü ve yaralı yok. Ancak panik ve gerginlik hakim. Çoğunluğumuz kadın ve çocuk. Ne suyumuz ne de yemeğimiz var. Bizleri dışarı bırakmıyorlar. Evlerimizden de haber yok. Belki yakılmış ve yağmalanmış olabilir. Bilmiyoruz. Yardım bekliyoruz. Aramızda Özbekler yok. Türkler, Kırgızlar ve diğer uluslar var. Ancak buradaki Kırgızları kimse dinlemiyor. Maskeli kişilerin kim olduğunu bilmiyoruz."
-KHA-


Add a comment
Son Güncelleme: Salı, 15 Haziran 2010 08:22
 
KIRGIZİSTAN DURULMUYOR PDF Yazdır e-Posta
Haber Merkezi tarafından yazıldı.   
Pazar, 13 Haziran 2010 20:32

Kırgızistan’ın güneyindeki etnik çatışmalarda 100’e yakın Özbek öldü. Binlerce kişi Özbekistan’a kaçmaya çalışıyor. Aralarında yaralıların da bulunduğu 75 bin kişi sınıra yığıldı.

 

Nisan ayında yaşanan isyanla iktidarın el değiştirdiği Kırgızistan'da bu kez etnik Kırgız ve Özbek gruplar arasında başlayan çatışmalar, ülkeyi iç savaşın eşiğine getirdi.  Oş kentinde 3 gün önce başlayan çatışmalar, Celalabad ve ülkenin diğer kentlerine yayılırken, hükümet Oş kent merkezi, Karasu ve Aravan bölgelerinde 24 saat sokağa çıkma yasağı ilan etti. Kırgızistan Sağlık Bakanlığı, olaylarda 82 kişinin öldüğünü, 1076 kişinin yaralandığını açıkladı. Etnik şiddet nedeniyle binlerce Özbek'in evlerini terk etmek zorunda kaldığı ve Özbekistan sınırına kaçtığı bildiriliyor. Oş kentinde Özbeklerin ev ve işyerlerinin yanı sıra devlet ve kamu binalarının da yakıldığı belirtiliyor.
Geçici yönetim Moskova'dan yardım istedi
İki ay önce Kurmanbak Bakiyev'i devirerek iktidara gelen muhalifler, yayılan şiddet olayları nedeniyle zor günler geçiriyor. Geçici yönetimin Devlet Başkanı Rosa Otunbayeva, olayları bastırmak için Rusya'dan askeri yardım talep ederken; Moskova yönetimi, yaşananların “Kırgızistan'ın iç meselesi” olduğu gerekçesiyle bunu reddetti. Kırgızistan hükümeti bunun üzerine, 18-50 yaş grubundaki vatandaşların silah altına alınmasına karar verdi. Kırgız yönetimi, bölgedeki güvenlik kuvvetlerine de şiddet olaylarını bastırmak için gerektiğinde silah kullanma emri verdi.
Merkezi Bişkek'te bulunan hükümet, Özbeklerin nüfusun yaklaşık yarısını oluşturduğu ülkenin güneyindeki Oş ve Celalabad kentlerinde kontrolü ele almakta zorlanıyor. Devrik lider Kurmanbak Bakiyev'in güçlü olduğu güney kentlerinde 13 Mayıs'ta da isyan girişimi yaşanmıştı. Belarus'ta sürgünde bulunan Bakiyev, 3 gün önce başlayan ve yayılan çatışmalarla ilgisi bulunmadığını açıkladı.
Binlerce Özbek zor durumda
Kırgız grupların saldırıları üzerine bazı Özbek mahallelerinde barikatların oluşturulduğu, binlerce Özbek'in de Özbekistan sınırına kaçtığı bildiriliyor. Oş kentinde birçok yerleşim biriminde doğalgaz ve elektrikler kesilirken, gıda sıkıntısı çekildiği haberleri geliyor.
Rusya, evlerinden kaçan ve çoğu kadın ile çocuklardan oluşanlara yardım etmek için sınır bölgesine doktor ve gıda malzemeleri gönderdi.
Özbekistan yönetiminin, güvenlik gerekçesiyle sınır kapısından geçişleri durdurduğu bildiriliyor.


Avrupa Birliği, gelişmeler üzerine özel temsilcisi Pierre Morel'i bölgeye gönderme kararı aldı.
Kırgızistan'daki istikrarsızlık, ülkede askerî üsleri bulunan Rusya ve ABD'de büyük kaygı yaratıyor. Oş kentine 300 kilometre uzaklıkta bulunan Manas'taki ABD üssü, Afganistan'daki Amerikan kuvvetlerine yönelik lojistik destekte kilit role sahip bulunuyor.
-DW-


Add a comment
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 Sonraki > Son >>

Sayfa 3 / 4

e-Turkuaz

Yazarlar

Rıdvan TÜMENOĞLU
03.06.2011
SEÇİMİN TEK GALİBİ HİK PARTİ OLACAK


Prof. Dr. Nurullah ÇETİN
06.06.2010
MEHMET ÂKİF IRKÇI MIYDI?

Selçuk DÜZGÜN
01.06.2010
DEJENERASYON

Muhammed TEKİN
06.06.2010
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ… AMA NASIL?


M.Fatih ÖZTARSU
01.06.2010
Yeniden doğu halkları kurultayı mı?

Hüzeyme KOÇAK
01.06.2010
KİR(LENMEK) GÜZELSE


Murat ULUTÜRK
18.04.2014Bilgiler

Üyeler : 425
İçerik : 217
Web Bağlantıları : 17
İçerik Tıklama Görünümü : 247629

Ziyaretçiler

Şu anda 12 konuk çevrimiçi